fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
06.07.2022
3 min czytania

Umowa kredytowa – co powinna zawierać? Na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem?

Dokument, jakim jest umowa kredytowa to podstawowa kwestia, o jakiej należy pamiętać podczas załatwiania formalności kredytowych w bankach i firmach pożyczkowych. To właśnie na jej podstawie udzielane są kredyty i pożyczki. Nie każdy wie, co tak naprawdę powinna zawierać odpowiednio sporządzona umowa kredytowa. Kiedy w dokumencie zawarte są dane odnośnie warunków finansowania, informacje o kredytodawcy i kredytobiorcy można uznać, iż jest to dobrze sporządzony dokument.

Strona główna > Porady > Umowa kredytowa – co powinna zawierać? Na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem?

kobieta czytająca umowę kredytową

Umowa kredytowa – co to takiego?

Podstawą do udzielenia kredytu gotówkowego ze stałą lub zmienną stopą procentową, hipotecznego, a także pożyczki pozabankowej jest umowa kredytowa. Taki dokument zawsze podpisywany jest przez każdą ze stron umowy, czyli kredytodawcę oraz kredytobiorcę. Pozycje zawarte w umowie kredytowej powinny regulować kwestie związane z prawami i obowiązkami obydwu stron. Warto też mieć na uwadze fakt, iż ta powinna zostać podpisana zawsze jeszcze przed udzieleniem nowego zobowiązania finansowego.

Wzór umowy kredytowej zawsze przedstawiają banki lub eksperci kredytowi tuż przed jej podpisaniem. Dzięki temu każdy klient poszukujący nowego źródła finansowania może dokładnie przeanalizować proponowane warunki, regulaminy i zapisy dotyczące spłaty zobowiązania. Przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe jasno ustalają dokładne informacje o umowach kredytowych. Wraz z podpisaniem dokumentu następuje wypłata środków, które mogą zostać przeznaczone na dowolny lub ściśle określony w umowie cel.

Jakie dane zawiera umowa kredytowa? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Umowy kredytowe najczęściej występują w formie kilku lub kilkunastu stronicowego dokumentu. Ten zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat proponowanej oferty finansowania np. kredytu gotówkowego ze stałym oprocentowaniem. Art. 69 ust. 2 Prawa bankowego określa wszystkie dane, jakie powinny zostać zawarte w umowach kredytowych. Warto pamiętać o tym, iż według przepisów umowa powinna zostać zawarta pisemnie i zawierać takie dane, jak:

 • Informacje o stronach umowy, czyli dane kredytobiorcy i kredytodawcy
 • Podpisy obu stron transakcji
 • Dokładnie warunki udzielenia finansowania.

Na etapie podpisywania umowy kredytowej warto zwrócić uwagę na to, czy dokument:

 • Nie zawiera błędów formalnych
 • Został sporządzony za zgodą wszystkich zainteresowanych osób
 • Nie zawiera niezgodnych z prawem zapisów
 • Nie wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia nieproporcjonalnego do wielkości zobowiązania.

Pierwsza część umowy kredytowej dotyczy głównie zapisków odnośnie danych kredytobiorcy i kredytodawcy. Podstawowe informacje to: imiona i nazwiska, numery PESEL, serie i numery dowodów oraz adresy. Ważne jest to, aby umowa kredytowa finalnie zawierała dwa czytelne podpisy obu stron transakcji! Tylko wtedy można uznać ją za w 100% ważną.

Jakie zobowiązania finansowe są objęte umową kredytową?

W Polsce umowy kredytowe to nieodłączny element związany z wnioskowaniem o kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, a nawet pożyczki pozabankowe. Można powiedzieć, iż jest to podstawowy dokument, który obejmuje wszystkie kwestie związane z każdym zobowiązaniem finansowym, jakie tylko można zdobyć. Co ciekawe, umowa kredytowa obowiązuje także w przypadku pożyczek prywatnych, choć ma nieco mniej skomplikowaną formę niż np. dla kredytów hipotecznych.

Czego dotyczy i do czego zobowiązuje umowa kredytowa?

Umowa kredytowa przybiera zupełnie inne formy w zależności od tego, jakiego rodzaju kredyt jest udzielany przez daną instytucję bankową lub pozabankową. Dla przykładu: umowa kredytu konsolidacyjnego dotyczy kwestii odnoszących się do formy wypłaty środków na poczet spłaty innych zobowiązań, a umowa dla kredytu hipotecznego opiera się mocno na tym, czym będzie zabezpieczenie kredytu.

W kwestii zobowiązań w ramach umowy kredytowej, warto dodać, iż ta nakłada pewne prawa i obowiązki zarówno na kredytobiorcę, jak i kredytodawcę. Każda osoba ubiegająca się o kredyt po podpisaniu umowy będzie zobowiązana do spłaty zobowiązania w określonym terminie oraz na warunkach wynikających z umowy. Z racji podpisanej umowy bank będzie zobowiązany do wypłaty należnych środków w wybrany przez klienta sposób, ale także będzie mieć możliwość ubiegania się o spłatę zobowiązania w razie jej braku ze strony potencjalnego kredytobiorcy. W ramach umowy kredytowej np. na kredyt gotówkowy dokument uwzględnia następujące kwestie:

 • Wykaz załączników do umowy
 • Postanowienia końcowe
 • Metody rozstrzygania ewentualnych sporów
 • Warunki odnośnie zmiany postanowień umownych
 • Metody naliczania odsetek
 • Zapis odnośnie możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia
 • Cennik oraz inne opłaty i prowizje
 • RRSO
 • Terminy wypłaty pieniędzy na konto kredytobiorcy
 • Prowizje banku
 • i wiele innych…

Wypowiedzenie umowy kredytowej lub unieważnienie dokumentu – kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank możliwe jest wtedy, kiedy potencjalny kredytobiorca zatai jakiekolwiek dane o sobie lub poda nieprawdziwe informacje na etapie wnioskowania o kredyt. Oprócz tego, warto mieć na uwadze, że prawo daje konsumentom 14 dni na odstąpienie od umowy od czasu, kiedy została podpisana. W takim przypadku klient nie naraża się na żadne konsekwencje prawne ani finansowe. Dotyczy to wyłącznie kredytów konsumenckich. To polubowna forma rozwiązania sprawy.

Nieco inaczej wygląda wypowiedzenie, które składa np. kredytobiorca. Wtedy naraża się na dotkliwe konsekwencje finansowe, które wynikają bezpośrednio z podpisanej wcześniej umowy kredytowej. Oczywiście wypowiedzenie umowy ze strony konsumenta jest rzadkością. Banki też mają taką możliwość w przypadkach kiedy np. dojdzie do złamania warunków kredytowania. Zakończenie współpracy z kredytobiorcą to spory problem, gdyż powoduje wiele problemów finansowych, dlatego lepiej przestrzegać wszystkich zapisków podpisanej wcześniej umowy kredytowej z bankiem lub firmą pożyczkową.

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments