fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
17.11.2022
4 min czytania

Rekomendacja S – co to jest? Co oznacza dla kredytobiorców?

Pierwsze zagadnienia dotyczące zmiany polityki kredytowej w Polsce, zostały wprowadzone w 2006 roku jako rekomendacja S. Nowelizacje ustawy rekomendacji S pojawiały się stopniowo w 2006, 2008, 2011, 2013, 2019, 2021 oraz w 2022 roku. Najnowsze rekomendacje dotyczące zmian rekomendacji S, pojawiły się w wyniku stale rosnącej inflacji oraz zwiększających się kosztów kredytowych, związanych ze wzrostem stóp procentowych w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego opracowała szereg zagadnień, które dotyczą m.in. sposobu liczenia zdolności kredytowej w przypadku osób ubiegających się o kredyty hipoteczne.

Strona główna > Porady > Rekomendacja S – co to jest? Co oznacza dla kredytobiorców?

rekomendacja s dot. kredytu

Czym jest rekomendacja S od KNF?

Główny cel rekomendacji S oraz wszystkich jej nowelizacji to ujednolicenie zasad dotyczących dobrych praktyk, odnoszących się do ekspozycji zabezpieczeń hipotecznych. Można powiedzieć, iż jest to zbiór zaleceń, które odnoszą się do wewnętrznych systemów kontroli instytucji objętych polskim prawem bankowym.

Obecnie KNF zdecydowała się na kolejną aktualizację przepisów, które są dostosowane do aktualnej sytuacji w branży finansowej. Kwietniowa rekomendacja S to przede wszystkim zbiór zaleceń, które odnoszą się do wewnętrznych sposobów działania banków. Warto dodać, że założenia ustawy obejmują wszystkie instytucje finansowe, które działają zgodnie z polskim prawem.

KNF po zatwierdzeniu nowelizacji rekomendacji S, daje bankom pewien czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Przykładowo: nowa wersja rekomendacji S z grudnia 2019 roku pozwalała na wprowadzenie jej w życie nawet do dnia 30 czerwca 2021 roku (dla banków komercyjnych) oraz do końca 2022 roku dla banków spółdzielczych.

Rekomendacja S – najważniejsze założenia i zmiany na przestrzeni lat

Jeszcze przed wprowadzeniem rekomendacji S w życie, banki nie musiały wyliczać zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców tak dokładnie, jak obecnie. Ustawa wprowadza pewne restrykcje, które dotyczą takich kwestii, jak:

 • LTV – to stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości, która została objęta hipoteką. W praktyce banki stosują ten czynnik do oceny ryzyka udzielenia finansowania. Na ogół: im wyższy wskaźnik LTV, tym mniejszy wymagany wkład własny jest potrzebny do uzyskania kredytu hipotecznego. Warto dodać, że wysoki wkład własny przekłada się na zmianę wartości LTV i daje kredytobiorcy pewne pole do negocjacji warunków finansowania. Według zapisków nowelizacji rekomendacji S z 2017 roku, LTV nie może przekraczać poziomu 80% lub 90%, ale tylko przy odpowiednim zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia
 • Wysokość wkładu własnego – rekomendacja S zakładała początkowo, że minimalny wkład własny kredytobiorcy w zakup lub budowę nieruchomości na kredyt nie może być niższy niż 5% wartości inwestycji. Finalnie nowelizacja rekomendacji S z 2016 roku wymaga od kredytobiorców wniesienia co najmniej 20% wkładu własnego. Niektóre banki proponują też kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym, ale tylko w połączeniu z dodatkowym ubezpieczeniem niskiego wkładu. Obecnie istnieje też opcja ubiegania się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w ramach rządowego programu.
 • Walutowe kredyty hipoteczne – to kolejna kwestia, która została objęta przepisami wynikającymi z rekomendacji S. W tym przypadku wyróżniamy kilka dość istotnych zasad, a mianowicie:
  • Instytucje finansowe muszą stale informować kredytobiorców o tzw. spreadzie walutowym, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży danej waluty (nowelizacja ustawy z 2008 roku)
  • Kredytobiorca nie może zostać zobowiązany do spłaty raty wyższej niż 42% jego miesięcznego dochodu, z uwzględnieniem wszystkich innych zobowiązań (nowelizacja ustawy z 2008 roku)
  • Kredytobiorca może otrzymać kredyt hipoteczny tylko w głównej walucie, w jakiej otrzymuje dochody (nowelizacja ustawy z 2013 roku).
 • Zmiana okresu kredytowania – po nowelizacji ustawy z 2013 roku, banki muszą proponować czas finansowania nie dłuższy niż 25 lat, choć kredytobiorca może poprosić o wydłużenie tego okresu do 35 lat.

Nowelizacja rekomendacji S – kwiecień 2022

Kolejna nowelizacja ustawy rekomendacji S została wprowadzona już 1 kwietnia 2022 roku. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobów liczenia zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, a także minimalnych wartości wskaźnika DStl.

Wskaźnik DStl – co to takiego?

Według definicji, wskaźnik DStl to koszt obsługi zadłużenia w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Pozwala na wyliczenie tego, jaką wartość procentową rocznych dochodów, pochłania spłata zobowiązania kredytowego. Zmiany dotyczą głównie wskaźnika DStl, czyli relacji całkowitych rocznych kosztów obsługi kredytu oraz rocznego dochodu potencjalnego kredytobiorcy. Po nowelizacji: dla dochodów wyższych od przeciętnych wskaźnik DStl musi wynosić 50%, natomiast dla niższych dochodów – 40%. KNF w ramach nowelizacji kwietniowej zmienił także sposób liczenia zdolności – dotychczas uwzględniana zmiana WIBOR wzrosła z poziomu 2,5-3% do 5%.

Rekomendacja S – jak banki wyliczają zdolność kredytową?

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się na nowelizację rekomendacji S i wprowadzenie nowych zasad liczenia zdolności kredytowej przez banki. W tym przypadku banki na etapie wyliczania możliwości finansowych potencjalnych klientów, muszą wziąć pod uwagę minimalną zmianę poziomu stóp o 5 punktów procentowych – dotychczas wartość brana pod uwagę wynosiła 2,5 punktu procentowego. Rekomendacja S w ten sposób ma zredukować zjawisko zaciągania zobowiązań kredytowych przez osoby, które mogłyby mieć problemy z jego spłatą w wyniku rosnących stóp procentowych.

Warto też dodać, że banki muszą przyjmować znacznie wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Oznacza to, że zdolność kredytowa drastycznie spada. W praktyce na etapie ubiegania się o kredyt hipoteczny, musisz liczyć się z tym, że bank do realnej miesięcznej raty kredytu doliczy minimum 5 pp. i na tej podstawie oceni Twoją zdolność kredytową. Według najnowszych wyliczeń, aby otrzymać kredyt hipoteczny w kwocie do 400 000 zł, kredytobiorca musiałby zarabiać nawet do 10 000 zł miesięcznie i nie mieć innych zobowiązań kredytowych na swoim koncie.

Rekomendacja S dla banków – czy negatywnie wpływa na kredytobiorców?

Wraz z kwietniową nowelizacją ustawy rekomendacji S dość mocno zmieniły się przepisy dotyczące liczenia zdolności kredytowej kredytobiorców, a także wewnątrzbankowe regulacje odnośnie przyznawania finansowania. Dla kredytobiorców to spory cios, gdyż ich zdolność kredytowa drastycznie spadła – głównie ze względu na fakt doliczania aż 5 pp. do bazowego oprocentowania na etapie wyliczania możliwości finansowych. To jeden z negatywnych aspektów, który powoduje, iż potencjalni kredytobiorcy nie są w stanie uzyskać finansowania w zakładanej wysokości.

Nowelizacja rekomendacji S z kwietnia 2022 ma też swoje plusy, gdyż zmniejsza ryzyko zaciągnięcia zobowiązań kredytowych, które z czasem stałyby się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Oczywiście redukuje to także ryzyko po stronie banku, które jest związane z przyznaniem finansowania zakupu nieruchomości na dużą kwotę.

Podsumowując – dla kredytobiorców założenia rekomendacji S wprowadzają szereg istotnych zmian, głównie w zakresie kredytów hipotecznych. Zupełnie nowe zasady liczenia zdolności kredytowej oraz edycja wskaźnika DStl to główne zmiany wynikające z wprowadzenia nowelizacji tej ustawy w kwietniu 2022 r.

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments