fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
11.04.2024
3 min czytania

Pośrednictwo finansowe a ochrona konsumenta – obowiązki pośrednika finansowego

W Polsce jest wiele instytucji, które zajmują się nie tylko pośrednictwem kredytowo-pożyczkowym, ale także ochroną konsumenta, który szuka jak najkorzystniejszych ofert finansowania. Jeśli na etapie przedstawiania ofert, wnioskowania o kredyt lub podczas obsługi umowy kredytowej dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości – zawsze masz prawo zgłosić ten fakt do odpowiednich podmiotów kontrolujących rynek finansowy w Polsce. A zatem kto odpowiada za kontrolowanie pracy pośredników finansowych? Przejdź dalej i dowiedz się więcej!

Strona główna > Porady > Pośrednictwo finansowe a ochrona konsumenta – obowiązki pośrednika finansowego

Jakie instytucje kontrolują banki, firmy pożyczkowe i pośredników kredytowych?

Jeśli chodzi o działania związane z nadzorem i kontrolą instytucji finansowych w naszym kraju, wyróżniamy takie podmioty, jak:

      1. Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF

KNF jest państwową instytucją odpowiedzialną za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym nad bankami, ubezpieczalniami, funduszami emerytalnymi, rynkiem kapitałowym oraz innymi instytucjami finansowymi. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, ochrona interesów uczestników rynku oraz promowanie uczciwej konkurencji. 

KNF sprawuje nadzór poprzez wydawanie regulacji, licencji dla nowych instytucji finansowych oraz monitorowanie działalności podmiotów już funkcjonujących na rynku. Może również nakładać sankcje na instytucje naruszające prawo.

       2. Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy to niezależna instytucja, której głównym zadaniem jest ochrona praw konsumentów na rynku finansowym. Rzecznik pomaga w rozwiązywaniu sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi za pośrednictwem mediacji i arbitrażu, oferując bezpłatną pomoc prawną osobom, które napotkały problemy w trakcie korzystania z usług finansowych. 

Rzecznik Finansowy ma również uprawnienia do występowania w sprawach grupowych, reprezentując interesy szerokiej grupy konsumentów.

Zobacz też: Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt?

      3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKiK

UOKiK jest organem administracji rządowej, którego zadaniem jest ochrona praw konsumentów i dbanie o sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Urząd zajmuje się przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym, nadużywaniu pozycji dominującej przez duże korporacje oraz kontrolą koncentracji przedsiębiorstw, aby zapobiegać ograniczaniu konkurencji.

UOKiK ma prawo nakładać kary na przedsiębiorstwa naruszające prawa konsumentów oraz prowadzić postępowania antymonopolowe. Ponadto urząd wspiera konsumentów poprzez edukację i dostarczanie informacji na temat ich praw.

Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce – co warto wiedzieć?

Pośrednictwo finansowe w Polsce obejmuje aż cztery sektory: kapitałowy, ubezpieczeniowy, hipoteczny oraz konsumpcyjny. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj działalności,  mówimy tu o agentach inwestycyjnych, którzy pośredniczą w ramach działalności maklerskiej. Taka forma działalności pośredników jest w pełni kontrolowana przez KNF.

Rynek ubezpieczeniowy w zakresie działań pośrednictwa jest regulowany przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Tutaj konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa klienta do zawierania umów z ubezpieczycielami. Warto też dodać, że pośrednik ubezpieczeniowy musi mieć aktualny wpis do rejestru agentów prowadzonego przez KNF.

Przeczytaj też: Kredyt z pośrednikiem – czy to bezpieczne? Jak skorzystać z usług Fines?

Pośrednictwo hipoteczne  i konsumenckie w praktyce

Trzecia forma pośrednictwa finansowego w Polsce obejmuje kredyty hipoteczne. W tym obszarze mogą działać wyłącznie podmioty, które uzyskały zezwolenie i wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pośrednikiem w tym przypadku może być osoba fizyczna, która ma wykształcenie średnie i nie została nigdy prawomocnie skazana wyrokiem sądu za przestępstwa – także te skarbowe.

Najważniejsze wymogi odnoszące się do agentów pośrednictwa finansowego w ramach kredytów hipotecznych to:

 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • brak wyroków sądowych,
 • zdany egzamin państwowy na pośrednika kredytowego,
 • aktualny wpis na listę agentów kredytów hipotecznych.

Jeśli chodzi o pośrednictwo konsumenckie, tutaj mówimy o najmniej restrykcyjnej działalności. Tutaj nie ma konieczności posiadania zezwolenia KNF, a zasady działalności pośrednika są regulowane przez Ustawę o kredycie konsumenckim. 

Ciekawostka! Brak wpisu na listę pośredników konsumenckich i jednoczesne świadczenie usług pośrednictwa kredytowego może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 100 000 złotych.

Obowiązki pośrednika kredytowego – jak powinien pracować ekspert finansowy? Podsumowanie

Podstawowym obowiązkiem pośrednika kredytowego jest informowanie klientów o aktualnych ofertach finansowania, a także:

 • podejmowanych decyzjach dotyczących umów kredytów i pożyczek,
 • warunkach spłaty zaciągniętego zobowiązania.

A zatem obowiązkiem wykwalifikowanego pośrednika kredytowego jest: przedstawianie ofert, pomoc na etapie wnioskowania o kredyty i pożyczki, doradztwo finansowe, a także wsparcie posprzedażowe, np. w ramach refinansowania kredytu.

Dodatkowo ekspert musi też dbać o interesy pożyczko- i kredytobiorcy, aby Ci mogli uniknąć konsekwencji związanych w zaleganiu ze spłatą zaciągniętego długu. Warto też dodać, że pośrednik kredytowy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości przedstawione w ofertach kredytów konsumenckich lub hipotecznych.

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments