fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
02.11.2022
4 min czytania

Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie mogą być konsekwencje?

Brak regularnej spłaty kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub nawet hipotecznego niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji. Niestety, ale wszelkie opóźnienia w płatnościach rat zobowiązań wobec banków skutkują pojawieniem się negatywnego wpisu w historii kredytowej BIK. To jednak niejedyny problem, na jaki są narażeni nieterminowi kredytobiorcy. Co może się stać, jeśli przestaniesz spłacać swoje zobowiązanie kredytowe? A może chcesz uniknąć zadłużenia? Sprawdź najważniejsze informacje!

Strona główna > Porady > Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie mogą być konsekwencje?

brak spłaty kredytu - konsekwencje

Opóźnienie w spłacie kredytu a BIK – co warto wiedzieć?

W przypadku pojawienia się opóźnienia w spłacie kredytu wpis do historii kredytowej BIK jest nieunikniony. Informacje zarówno o terminowych, jak i nieterminowych płatnościach są przechowywane w BIK przez 5 lat, jeśli zobowiązanie nie było spłacane w terminie (nawet bez zgody kredytobiorcy na przetwarzanie danych osobowych – dla opóźnień w spłacie powyżej 60 dni). Wpisy w BIK o zamkniętych zobowiązaniach kredytowych, standardowo są niewidoczne dla instytucji, które sprawdzają historię kredytową przyszłych kredytobiorców. Dodatkowo – zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe dane dot. zobowiązań kredytowych mogą być przetwarzane w BIK nawet przez 12 lat od dnia ich spłaty, ale tylko w celach statystycznych.

Wycofanie takiego wpisu w trakcie trwania umowy kredytowej jest niemożliwe, a banki mają pełne prawo do tego, by naliczyć dodatkowe odsetki nawet za dzień zwłoki z płatnością zobowiązania. Oczywiście powody braku terminowości w spłacie długów są różne, jak np.:

 • Zapominalstwo
 • Nieuwaga – podczas wyjazdu wakacyjnego łatwo zapomnieć o zapłaceniu rat kredytu w terminie
 • Brak środków na koncie ze względu na słabą sytuację finansową gospodarstwa domowego.

Oczywiście najgorszym z możliwych powodów jest brak środków na koncie, które byłyby wystarczające na pokrycie zaległej płatności wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi na opóźnienie. Aby chwilowo poprawić swoją sytuację finansową, można złożyć wniosek o pożyczkę na raty z minimum formalności. Z pomocą eksperta biura Fines Operator Bankowy wyszukiwanie najlepszych ofert jest proste, szybkie i co najważniejsze – darmowe.

Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu

Banki odnotowują nawet jednodniowe opóźnienia i dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Oczywiście instytucja prawdopodobnie nie rozpocznie postępowania windykacyjnego lub nie wkroczy na drogę sądową w takich sytuacjach. Poza pojawieniem się negatywnego wpisu w historii kredytowej, opóźnienie spowoduje też naliczenie odsetek karnych ustalonych w umowie kredytowej. Oprócz tego bank nie powinien wyciągnąć żadnych większych konsekwencji z racji tak niewielkiego opóźnienia z płatnościami.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu do 30 dni

Kiedy brak spłaty raty kredytu wynosi już blisko 30 dni lub nawet więcej, bank ma pełne prawo do tego, aby rozpocząć postępowanie windykacyjne i wysłać pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty bezpośrednio na adres kredytobiorcy. Standardowo instytucja finansująca naliczy też dodatkowe odsetki za opóźnienie, a wpis w historii kredytowej BIK będzie uznany jako dłuższe opóźnienie i uwzględni każdy dzień zwłoki z płatnością zobowiązania. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, banki są zobowiązane do aktualizacji informacji o stanie zadłużenia kredytobiorców w terminie 7 dni od czasu wystąpienia jakichkolwiek akcji związanych ze spłatą zobowiązań lub pojawieniem się nowych. Biuro Informacji Kredytowej ma natomiast kolejne 7 dni na wprowadzenie nowych danych do systemu.

Uwaga! W zależności od zapisów w umowie kredytu, niektóre banki mogą pobierać nawet dodatkowe opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty!

Czym skutkuje brak spłaty kredytu?

Jeśli nie spłacisz zobowiązania kredytowego w terminie i nie wykażesz chęci uregulowania długu, bank ma kilka rozwiązań w takich sytuacjach. Jako dłużnik narażasz się na takie konsekwencje, jak:

 • Naliczenie odsetek karnych
 • Wysłanie wezwania do zapłaty
 • Rozpoczęcie postępowania karnego przed sądem
 • Wdrożenie egzekucji komorniczej
 • Wypowiedzenie umowy kredytowej.

O ile kredytobiorca jest w stanie zapłacić naliczone odsetki karne, o tyle po wejściu na drogę sądową lub postępowanie komornicze sprawa nie jest już taka prosta. W tym przypadku dług tylko się pogłębia, a w skrajnych przypadkach może dojść do zajęcia komorniczego. Brak spłaty kredytu hipotecznego, dla którego zabezpieczeniem jest nieruchomość, może finalnie skutkować jej licytacją i sprzedażą na poczet spłaty długu kredytobiorcy.

Najbardziej dotkliwe dla kredytobiorców niespłacających swoich długów w terminie jest wypowiedzenie umowy. Bank może to zrobić nawet jeśli jednorazowo zalegasz z płatnością. W praktyce takie rozwiązania stosowane są tylko w przypadku naprawdę opornych dłużników lub ewentualnych nadużyć, np. podawania nieprawdziwych informacji podczas podpisywania umowy kredytowej.

Brak spłaty kredytu a odsetki za przeterminowane należności

W razie braku terminowej spłaty zobowiązania, bank ma 100% prawo do naliczania dodatkowych odsetek ustawowych za przeterminowane płatności. W praktyce ustawowe odsetki za opóźnienia obliczane są na podstawie stopy referencyjnej NBP (6,75% na dzień 19.10.2022r), powiększonej o 5,5%. Instytucje finansowe w Polsce naliczają odsetki za opóźnienia w spłacie długu zgodnie z prostym wzorem: kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość odsetek ustawowych. Otrzymany wynik należy podzielić przez 365 dni.

Brak środków na spłatę raty kredytu – co zrobić w takiej sytuacji?

Nagła utrata pracy, rosnące stopy procentowe kredytów, a nawet pojawienie się dziecka to sytuacje w życiu każdego człowieka, które mogą wygenerować problemy z terminową spłatą zobowiązania. Jeśli nie jesteś w stanie płacić raty kredytu w terminie, wykorzystaj jedną z poniższych opcji:

 • Restrukturyzacja kredytu – możesz złożyć wniosek do banku z prośbą o zmianę warunków finansowania (wydłużenie okresu spłaty, zmiana marży banku) ze względu na kiepską sytuację życiową i pojawienie się ryzyka braku terminowej spłaty zobowiązania.
 • Zawieszenie spłaty – to możliwe w wielu bankach udzielających kredytów. Najczęściej zawieszenie płatności jest możliwe na maksymalnie 3 miesiące i obejmuje ratę kapitałową, odsetkową lub kapitałowo-odsetkową.
 • Konsolidacja kredytów – to dobre rozwiązanie jeśli masz kilka zobowiązań do spłaty i nie panujesz nad terminową realizacją przelewów lub chcesz zmniejszyć ogólną wysokość miesięcznego zadłużenia.
 • Ustawowe wakacje kredytowe – to forma pomocy zaproponowana przez rząd. W ten sposób zawiesisz spłatę kredytu hipotecznego na jeszcze na 2 miesiące w 2022 roku oraz łącznie na 4 miesiące w 2023 roku (raz na kwartał).
 • Refinansowanie kredytu – w ten sposób możesz spłacić aktualny kredyt i przenieść go do innej instytucji na lepszych warunkach, np. z niższym oprocentowaniem.

Przeczytaj więcej na ten temat w naszym poradniku: co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu.

Opóźnienie w spłacie kredytu – podsumowanie

Każdy kredytobiorca posiadający na swoim koncie jakiekolwiek opóźnienia w spłacie rat kredytu gotówkowego lub hipotecznego, powinien niezwłocznie uregulować zadłużenie oraz skontaktować się z bankiem w celu pokrycia kosztów dodatkowych, czyli naliczonych odsetek. Oczywiście jeśli brak spłaty raty zadłużenia wynika z problemów finansowych, warto również poinformować bank o tym fakcie. Obecnie instytucje finansowe proponują wiele instrumentów wspomagających kredytobiorców w trudnej sytuacji życiowej.

Lepiej jednak uniknąć wszelkich opóźnień w płatnościach i nie narażać się na liczne konsekwencje, które mogłyby tylko pogłębić poziom zadłużenia kredytobiorcy. Dość istotne jest to, iż nawet jednodniowe (ale powtarzające się) opóźnienia w płatnościach zobowiązania kredytowego, mogą negatywnie rzutować na historię kredytową i późniejszą ocenę banku w razie wnioskowania o nowe zobowiązanie.

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments