fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
12.05.2023
3 min czytania

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, podobnie jak każdego innego zobowiązania finansowego. Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje możliwość uregulowania zadłużenia przed czasem zakończenia umowy z bankiem lub firmą pożyczkową. Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy? Więcej na ten temat dowiesz się z tego poniższego artykułu.

Strona główna > Porady > Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Kobieta siedzi przy stole i notuje

Kredyty gotówkowe i wcześniejsza spłata

Podpisanie umowy kredytowej zobowiązuje obydwie strony transakcji do wywiązania się z warunków wynikających z dokumentacji. Bank musi wypłacić kredytobiorcy należne pieniądze w określonym terminie, natomiast kredytobiorca będzie zobowiązany do terminowej spłaty rat kredytu gotówkowego.
Spłata kredytu gotówkowego polega przede wszystkim na cyklicznych płatnościach raty kapitałowo-odsetkowej. Co to oznacza w praktyce? Otóż kredytobiorca spłaca odsetki naliczane zgodnie z ustalonymi warunkami.
Klient chcący dokonać wcześniejszej spłaty całkowitej kredytu gotówkowego może to zrobić w dowolnym momencie. Dokładne warunki oraz wymogi dotyczące do złożenia takiej dyspozycji można znaleźć w każdej poprawnie sporządzonej umowie kredytowej.
Uwaga! Niektóre banki mogą naliczać dodatkowe koszty z racji wcześniejszego uregulowania zadłużenia. Najczęściej jest to prowizja za utracone odsetki od przyznanego kapitału. W razie wcześniejszej spłaty zobowiązania bank traci swój zarobek, dlatego może wymagać uiszczenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego polega na uregulowaniu wartości pozostałego kapitału do spłaty. W tym przypadku kredytobiorca nie spłaca odsetek za cały okres finansowania, a jedynie do dnia, w którym umowa zostanie zakończona.
To oznacza, że w ramach wcześniejszej spłaty kredytu można nie tylko ograniczyć koszty odsetkowe, ale także odzyskać poniesione koszty z tytułu ubezpieczenia oraz prowizji za udzielone wsparcie finansowe.
Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim oraz opinią Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego wymusza na kredytodawcy konieczność zwrotu poniesionych kosztów kredytowych.

Czy każdy może zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

Obecnie każdy bank udostępnia swoim klientom możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Takie rozwiązanie może być darmowe, ale wcale nie musi. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim – klient instytucji finansowej ma prawo do wcześniejszego uregulowania zadłużenia w całości, o ile zobowiązanie jest uznawane za kredyt konsumencki. To oznacza, że umowa musi spełniać następujące warunki:

 • kredyt jest udzielany konsumentowi,
 • zobowiązanie może zostać przeznaczone na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • kwota finansowania nie przekracza 255 550 złotych,
 • kredyt jest odpłatny, czyli udzielony w zamian za zwrot kapitału z odsetkami.

Art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje, że każdy kredytobiorca ma prawo wcześniej spłacić swoje zobowiązania: całościowo lub w części. Warto też dodać, że kredytodawca nie może wymagać wcześniejszego poinformowania banku o swoich zamiarach związanych z wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – całkowita czy częściowa?

Nie da się jednoznacznie określić tego, jaka forma wcześniejszego uregulowania zadłużenia będzie korzystniejsza. Aby nieco ułatwić podjęcie decyzji, przybliżymy dwie formy spłaty kredytu:

 • Nadpłata częściowa – w ten sposób można zmniejszyć wartość końcowego kapitału do spłaty, a więc i pomniejszyć kwotę odsetek od udzielonego kredytu. Kredytobiorcy w ramach częściowej spłaty kredytu gotówkowego mogą skorzystać z dwóch opcji rozwiązania sprawy: skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć kwotę miesięcznej raty. Nadpłaty można dokonać w dowolnym momencie, ale najlepiej robić to już po dniu pobrania raty kredytu. Dzięki temu cała kwota nadpłaty zostanie przeznaczona na spłatę kapitału, a nie na odsetki.
 • Całkowita spłata kredytu przed terminem – to dobre rozwiązanie dla osób, które dysponują wolnymi środkami pieniężnymi. Wcześniejsze uregulowanie całego zadłużenia to szereg korzyści. Przede wszystkim można odzyskać kwotę pobranej prowizji przez bank, a dodatkowo zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – krok po kroku

Chcesz uregulować cały kredyt gotówkowy sporo przed umownym czasem trwania umowy? Możesz to zrobić w kilku prosty krokach. Wystarczy, że zgromadzisz środki potrzebne do spłaty zobowiązania. Załatwienie sprawy w banku nie wymaga dopełnienia wielu formalności.

 1. Poinformuj bank o chęci uregulowania swojego kredytu gotówkowego w całości. Możesz to zrobić na infolinii, w aplikacji mobilnej lub przez bankowość internetową.
 2. Ustal termin pobrania środków przeznaczonych na całkowitą spłatę kredytu. Dzięki temu bank ustali całkowitą kwotę do spłaty i pobierze pieniądze w ustalonym terminie. Pamiętaj, aby pieniądze znajdowały się na koncie.
 3. Złóż dyspozycję o wydanie zaświadczenia o zamknięciu zobowiązania kredytowego.

Po całkowitej spłacie kredytu gotówkowego możesz ubiegać się o zwrot prowizji. Bank ma obowiązek zwrotu pobranej prowizji proporcjonalnie do rat, o które została skrócona umowa kredytowa. To oznacza, że im wcześniej spłacisz swój dług, tym więcej środków w ramach prowizji możesz odzyskać na swoje konto.
Niestety wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego wiąże się też z ryzykiem naliczenia przez bank dodatkowej prowizji. Takie praktyki najczęściej stosuje się w przypadku kredytów hipotecznych. Jeśli Twój bank pobiera taką prowizję, musisz przeliczyć opłacalność zrealizowania takiej transakcji.

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments