fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%
10.10.2023
3 min czytania

Bankowa windykacja należności – jak to działa w praktyce?

Chcesz dowiedzieć się, jakie mogą być ewentualne skutki braku terminowej spłaty zobowiązania bankowego? Tak naprawdę wiele zależy od kwoty finansowania oraz okresu zadłużenia, w którym dłużnik nie podjął żadnych kroków w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Kiedy zapomnisz o jednej racie zobowiązania i uregulujesz ją nawet tydzień po terminie, prawdopodobnie zostaną tylko naliczone dodatkowe odsetki karne. Problem pojawia się wtedy, kiedy dług nie jest spłacany przez dłuższy czas. Wtedy zachodzi ryzyko uruchomienia procedur windykacyjnych. Zobacz, na czym to polega.

Strona główna > Porady > Bankowa windykacja należności – jak to działa w praktyce?

Czym jest windykacja należności?

Procedury związane z windykacją należności to zbiór działań realizowanych przez wybrane komórki bankowe lub zewnętrzne podmioty w celu odzyskania pieniędzy potrzebnych do zaspokojenia potrzeb wierzyciela.

Postępowanie windykacyjne to nic innego, jak próby odzyskania należności płatniczej w ramach kredytów, kart kredytowych, limitów na koncie czy nawet pożyczek pozabankowych. Kiedy dłużnik nie podejmuje żadnej próby uregulowania zadłużenia i nie reaguje na wysyłane ponaglenia do zapłaty – wtedy rozpoczyna się proces windykacji. To zbiór czynności prawnych oraz procesowych, które mają na celu zmotywować dłużnika do spłaty swojego zobowiązania.

Jak banki prowadzą windykację długów? Rodzaje windykacji bankowej

Dochodzenie roszczeń przez banki odbywa się na różne sposoby. Procesy windykacyjne możemy podzielić na miękkie oraz twarde. Pierwszy rodzaj windykacji (miękka) polega na realizowaniu działań, które nie są natarczywe i mają na celu przekazanie prośby w stosunku do dłużnika, która jest motywacją do uregulowania zobowiązania. Do windykacji miękkiej zaliczamy m.in. wezwania do zapłaty, powiadomienia SMS oraz przypomnienia o konieczności uregulowania długu, np. przez aplikację bankową.

Windykacja twarda to zbiór nieco innych, bardziej zdecydowanych działań. Ta rozpoczyna się w momencie, kiedy polubowne prośby nie przynoszą żadnego efektu, a dłużnik wciąż unika płatności. Pierwszy krok to wpis danej osoby lub podmiotu gospodarczego na listę dłużników. Finalnie, kiedy nawet to nie przynosi skutku, dochodzi do przekazania sprawy do sądu, celem uruchomienia egzekucji komorniczej.

Wyróżniamy też inne odmiany windykacji, która może zostać przeprowadzona przez banki w celu zaspokojenia swoich potrzeb finansowych:

 • Windykacja polubowna – to negocjacje, które polegają na kontakcie z dłużnikiem. Taka forma windykacji ma sens tylko wtedy, kiedy dłużnik nie unika kontaktu i wyraża chęć ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązania.
 • Windykacja sądowa – tutaj mowa o skierowaniu pozwu do sądu przez wierzyciela celem wyegzekwowania środków potrzebnych na spłatę zobowiązania zaciągniętego przez daną osobę lub podmiot gospodarczy.
 • Windykacja komornicza – mowa tu przede wszystkim o egzekucji komornika, czyli próbach pobrania środków potrzebnych do zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Niestety ten rodzaj windykacji generuje liczne koszty dodatkowe związane z pracą komornika – nawet do 10% wartości zadłużenia.

Pozostałe formy odzyskiwania długów to tzw. windykacja telefoniczna, terenowa (bezpośrednia) oraz internetowa. 

Jak przebiega proces windykacji długów przez banki? Krok po kroku

Procesy związane z windykacją należności przez instytucje finansowe nie są skomplikowane, a cała procedura odbywa się krok po kroku, aż do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia. Bieg postępowania windykacyjnego jest zależny od tego, jak bardzo dłużnik unika płatności. Najkrótsza i najmniej kosztowna windykacja to ta polubowna, gdzie strony są w stanie wypracować nowy sposób uregulowania zadłużenia.

 1. Pierwszy krok to wykrycie zadłużenia przez dział windykacji banku. Jeśli dłużnik spóźnia się z płatnością co najmniej 60 dni, wtedy można rozpocząć procedury windykacyjne. Oczywiście nie jest to sztywny termin rozpoczęcia windykacji, ale najczęściej po tym czasie banki decydują się na uruchomienie „machiny”.
 2. Bank wysyła powiadomienie do dłużnika o chęci przeprowadzenia postępowania polubownego. Jeśli próby ustalenia nowego harmonogramu spłaty nie przynoszą żadnego efektu, wtedy bank przechodzi do kolejnego kroku.
 3. Dalsze kroki to windykacja terenowa, która polega na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Niestety nawet w takiej formie nie zawsze da się porozumieć z osobą lub podmiotem zadłużonym.
 4. Kiedy standardowe działania windykacyjne nie przynoszą efektów, banki kierują sprawę do sądu. Zebrane dowody o braku reakcji ze strony dłużnika na windykację bankową są wystarczające do tego, aby sąd wydał orzeczenie o konieczności uregulowania zadłużenia pod rygorem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, które zrealizuje komornik.

Z punktu widzenia dłużnika najkorzystniejszą opcją jest zakończenie sprawy na etapie postępowania polubownego. Dzięki temu można uniknąć negatywnych wpisów w Krajowym Rejestrze Dłużników, a także wysokich kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

Ile może kosztować windykacja należności przez bank?

Instytucje finansowe najczęściej ustalają swoje cenniki w umowach i regulaminach. Każdy klient banku ma wgląd do tego, jakie są całkowite koszty windykacji, czyli wydatki związane z wysyłaniem powiadomień, monitów oraz wezwań do zapłaty. Średnio przyjmuje się, że w ramach windykacji polubownej koszty mogą sięgać nawet do kilkunastu procent kwoty zobowiązania.

Nieco większe wydatki generuje windykacja sądowa, gdzie opłata dodatkowa, wynosi do 1000 złotych dla roszczeń, które nie przekraczają kwoty 20 000 złotych. Jeśli dług jest większy, opłata dodatkowa może wynieść 5% wartości zadłużenia. To oznacza, że dłużnik z nieuregulowanymi zobowiązaniami na kwotę kilkuset tysięcy złotych naraża się na naprawdę ogromne wydatki związane z windykacją.

Ostatni typ windykacji, czyli działania komornicze również generują dodatkowe wydatki. Koszty komornicze w przypadku windykacji zobowiązań niealimentacyjnych wynoszą nawet do 10% wartości zadłużenia. Tutaj 100% kosztów pokrywa dłużnik.

Jak długo trwa windykacja należności przez bank?

Banki mogą rozpocząć procedury windykacyjne po upływie 14 dni od czasu przeterminowania się zadłużenia lub (częściej) po 60 dniach od ostatniej terminowej płatności zobowiązania. Początki windykacji są dość niegroźne i dotyczą wyłącznie naliczania dodatkowych prowizji za opóźnienia oraz wysyłania (płatnych) monitów informujących o konieczności uregulowania długu.

Czas trwania postępowania windykacyjnego tak naprawdę zależy od tego, jak szybko dłużnik zdecyduje się spłacić zobowiązanie. W przypadku polubownego zakończenia sprawy, proces windykacji nie trwa dłużej niż kilka dni. Jeśli jednak zadłużona osoba lub podmiot unika kontaktu z bankiem i nawet nie ma środków na uregulowanie zobowiązania – wtedy procedury windykacji bankowej, sądowej i komorniczej mogą ciągnąć się latami.

 

0 0 oceny
 
Subscribe
Powiadom o
guest
Twoja ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments