Zapytaj O kredyt

Zapytaj o szczegóły kredytu

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu:

Preferowane godziny kontaktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines S.A. moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem kredytu z bankiem lub inną firmą finansową oferującą ten produkt finansowy, w tym także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Getin Noble Bank

Strona główna > Kredyty > Dla firm > Getin Noble Bank

Znajdź swojego doradcę

Kredyt obrotowy/w rachunku bieżącym lub kredytowym

Kredyt z przeznaczeniem na uzupełnienie lub zwiększenie majątku obrotowego.

 • kwota pożyczki do 100 000 zł bez zabezpieczeń majątkowych!
 • minimalny okres prowadzenia działalności: 24 miesiące
 • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • Kredyt dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla działów specjalnych produkcji rolnej, spółek cywilnych, spółek kapitałowych
 • Forma rozliczenia z US: KPiR, ryczałt, pełna księgowość, karta podatkowa.

Kredyt Business

Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności

 • kwota pożyczki do 1 mln zł bez zabezpieczeń majątkowych
 • okres kredytowania: w rachunku bieżącym bezterminowy, odnawialny lub w rachunku kredytowym do 4 lat
 • minimalny okres prowadzenia działalności: 36 miesięcy
 • Kredyt dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek kapitałowych
 • Forma rozliczenia z US: pełna księgowość

Kredyt Przetarg - kredyt dla firm współpracujących z JST/JSP*

* JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego, JSP - Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

 • kredyt z przeznaczeniem na finansowanie kontraktów handlowych na rzecz JST/JSP
 • kredyt dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych
 • kwota pożyczki od 50 000 zł do maksymalnej wynikającej ze zdolności kredytowej
 • minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej: 24 miesiące
 • okres kredytowania: do 24 miesięcy

Zapytaj o szczegóły kredytu

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu:

Preferowane godziny kontaktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines S.A. moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem kredytu z bankiem lub inną firmą finansową oferującą ten produkt finansowy, w tym także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA,  Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o. , Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.,  Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki.