Zapytaj O kredyt

Zapytaj o szczegóły kredytu

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu:

Preferowane godziny kontaktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines S.A. moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem kredytu z bankiem lub inną firmą finansową oferującą ten produkt finansowy, w tym także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Aforti Finance

Strona główna > Kredyty > Dla firm > Aforti Finance

Znajdź swojego doradcę

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy od 5 000 zł do 50 000 zł netto

 • dedykowana dla: jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych (bez spółek kapitałowych takich jak sp. z o.o., S.A)
 • czas funkcjonowania firmy: minimum 6 miesięcy działalności operacyjnej
 • okres trwania pożyczki: od 3 do 12 miesięcy
 • pożyczka również na spłatę zobowiązań wobec ZUS, US

Mikropożyczka Flash

Krótkoterminowe finansowanie dla firm bez badania zdolności kredytowej!

 • skierowana do Klientów, którzy posiadają min. 450 punktów w BIK
 • decyzja wydawana tylko w 1 dzień na podstawie dostarczonego aktualnego raportu w BIK
 • kwota pożyczki: 10.000 zl
 • okres finansowania: 12 miesięcy
 • dedykowana dla: jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych (bez spółek kapitałowych takich jak sp. z o.o., s.a.)
 • minimalny okres prowadzenia działalności: 12 miesięcy
 • zabezpieczenia: weksel in blanco
 • nie wymagane zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US!

Zapytaj o szczegóły kredytu

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu:

Preferowane godziny kontaktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines S.A. moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem kredytu z bankiem lub inną firmą finansową oferującą ten produkt finansowy, w tym także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, działa jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank BPH SA, Bank Pocztowy SA, Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., APRO Financial Poland Sp. z o.o., SMS Invest Spółka z o.o., SMS Kredyt Sp.j, Net Credit Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Aforti Finance SA. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines SA jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki.