Zapytaj O kredyt

Zapytaj o szczegóły kredytu

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu:

Preferowane godziny kontaktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines S.A. moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem kredytu z bankiem lub inną firmą finansową oferującą ten produkt finansowy, w tym także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Strona główna > O nas > Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Infolinia

58 345 85 45

Fines SA należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. KPF powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych.

Współpraca z KPF pozwala na udział w kształtowaniu profesjonalnych trendów na rynku finansowym. Przedmiotem analiz i wprowadzania standardów są takie obszary jak etyczna działalność wobec klientów i kontrahentów, czy bieżąca wymiana wiedzy.

Fines SA od początku swojej działalności kierował się zasadami etycznymi, które spotykają się ze standardami, wyznaczanymi przez Komisję Etyki KPF.

W wyniku rokrocznie przeprowadzanego Audytu otrzymaliśmy Certyfikat Etyczny, który jest potwierdzeniem idei jaka nam przyświeca przy prowadzeniu działalności biznesowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi Komisji Etyki działającej przy KPF:

Kodeks Dobrych Praktyk

Audyt Etyczny

Deklaracja Pośredników

Wniosek do Komisji Etyki